For Online registration on NanoIsrael 2019

 

שלום לכולם

 

אתמול הופץ מוסף ננו לקראת הכנס ננו 2016.

יש סיבה מיוחדת לשמחה וגאווה בנושא. הצלחנו, בעזרתכם הנדיבה,

להפיק מוסף מקצועי, מעניין ועישר בתכנים,וזאת למרות המציאות המסחרית

הלא קלה ותחרות בין המדיות השונות לקראת האירוע!

 

לפיכך, הייתה לנו מחויבות מקצועית ואטית לעמוד באתגר ולייצר מוצר ברמה הגבוהה.

ואני מאמין שעשינו זאת.   

 

שוב תודה, ונפגש במהדורה הבאה!

 

(להלן גרסה דיגיטלית של המוסף (ניתן לדפדף

 

http://www.haaretz.co.il/st/inter/Global/magazine/Haaretz/2015/Nano_Feb_2016/index.html